Ενημέρωση ιστοσελίδων WordPress

Η IPS μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση ιστοσελίδων WordPress, ακόμα και την συγγραφή κειμένων σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Σε κάθε περίπτωση προηγείται λεπτομερής καταγραφή των αναγκών και του υλικού που διαθέτει η επιχείρηση (κατάλογοι, φωτογραφίες, video) και χαράσσεται από κοινού μια στρατηγική για την σωστή ενημέρωση και διαδικτυακή προβολή σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρει το theme του WordPress site.

Έχετε κάποιο website που έχει κατασκευαστεί με το WordPress αλλά:

  • δεν έχετε πλέον κάποιον αξιόπιστο συνεργάτη για να αναθέσετε την ενημέρωση του
  • γνωρίζετε τον τρόπο ενημέρωσης αλλά δεν έχετε τον χρόνο για κάτι τέτοιο
  • πιστεύετε ότι ένας επαγγελματίας με εμπειρία σε θέματα web marketing θα μπορούσε να κάνει περισσότερο αποδοτικό το site σας
  • θέλετε να γίνει ταυτόχρονα βελτιστοποίηση του περιεχομένου (SEO) για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης

Κάθε WordPress theme έχει τις δικές του δομές που μπορούν να αξιοποιηθούν και διάφορα plugin που προσδίδουν επιπλέον λειτουργικότητα. Το υλικό πρέπει να προσαρμοστεί στις διαστάσεις αυτών των δομών (πχ. slider, image gallery, κλπ) ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψιν οι διαφορετικές εκδοχές της εμφάνισης για desktop, tablet και smartphone. Τα κείμενα και οι εικόνες πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μηχανών αναζήτησης αναδεικνύοντας το θέμα κάθε άρθρου και διατηρώντας ταυτόχρονα μια φυσική ροή του λόγου ώστε να είναι κατανοητά από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από τα bot των μηχανών αναζήτησης.

Καλέστε μας στο 2310 300236 για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του δικού σας έργου. Η IPS μπορεί να γίνει ο σταθερός συνεργάτης σας για την ενημέρωση των ιστοσελίδων WordPress που έχει η επιχείρησης σας.